De WHY van Pillar

 

Als werkende moeder heeft Liesbeth, founder van Pillar, in haar ouderschap zo vaak gedacht 'Kwam ik maar vaker toe aan waardevolle momenten met de kinderen.' Momenten gericht op het hen meenemen in het ontwikkelen van wat zij 'levenskunst' noemt: persoonlijke groei en (zelf)bewustzijnsontwikkeling.

 

Na zich jaren te hebben verdiept in allerlei opvoedkundige methodieken, tools, theorieën etc. is haar ervaring dat theorie toepassen in de hectische praktijk van een gezinsleven nog niet zo simpel is. En dat is precies waarom zij Pillar is gestart: met Pillar wil zij andere ouders een steun in de rug geven in het ouderschap, zodat ze vaker toekomen aan waardevolle momenten met hun kind(eren).

 

Pillar heeft als missie een positieve bijdrage leveren aan een gezondere, gelukkigere en meer verbonden wereld.

Dit doel wil Pillar duurzaam bereiken door in te zetten op de volgende twee belangrijke fundamenten.

 

Preventief in plaats van curatief

Pillar werkt graag preventief in plaats van curatief en richt zich daarom op gezinnen met kinderen van 3 t/m 9 jaar. Want juist in deze vormende periode wordt de basis gelegd voor de band tussen ouder en kind tijdens de puberteit, jongvolwassenheid en daarna. Bovendien, door op jonge leeftijd voldoende aandacht te besteden aan (zelf)bewustzijnsontwikkeling, wordt de kans vergroot dat kinderen opgroeien tot veerkrachtige en stabiele volwassenen die gelukkig zijn met wie ze zijn en wat ze doen.